OKblog

Active Server Pages – 2.díl – proměnné

Úterý, 28. prosince 2004 14.20 ASP

Úvod k druhému dílu

Tak v tomto díle se budeme zabývat hodně důleľitou věcí, bez které byste asi ľádný pořádný skript nevytvořili – budou to proměnné.

Co je to proměnná?

Jistě jste se tímto pojmem jiľ setkali a pokud ne, trochu vám objasním, o co jde. Proměnná je jakási hodnota, a» uľ řetězec či číslo, která zastupuje ono číslo/řetězec ve skriptu.

Zápis proměnných

Proměnné v ASP jsou jakéhokoli typu. Server si sám vybere o jaký typ jde. Ovąem doporučuji zapisovat proměnné se zkratkou typu před samotným názvem. Pro řetězec (angl. String) to bude například strRetezec. Pro celá čísla je určena zkratka int a příklad by tedy byl intCislo.

Můľete se také setkat s tímto zápisem:

<%
Dim strRetezec
%>

Tento zápis pouľívá k deklaraci proměnné. Je dobré jej pouľívat, pokud potřebujete mít jistotu, ľe proměnná existuje. Pokud neexituje, server nahlásí chybu.

Výpis proměnných a textu

Určitě si chcete svůj první skript vyzkouąet, tak byste měli vědět, jak se proměnná nebo text vlastně vypisuje. Slouľí k tomu vestavěný objekt Response a jeho metoda Write. Dohromady to vypadá takto: Response.Write. Nyní stačí za tyto dvě slova připojit název proměnné. Celé to potom vypadá takto:

<%
strRetezec = „Ahoj“
Response.Write strRetezec
%>

V příątím díle si ukáľeme více objektů a jejich metody, zkrácený zápis a nějaké základní funkce pro práci s textem.

předchozí další


Související články

Komentáře (3)

 
sobota, 1. ledna 2005 20:24:39

toz sa snaz a pis dalsi

 
sobota, 1. ledna 2005 22:21:42

Mám? :D

 
čtvrtek, 10. února 2005 14:06:30

Jistě! :p

K tomuto článku již není možné přidávat komentáře.