OKblog

Active Server Pages – 3.díl – objekty a metody

Úterý, 15. února 2005 20.10 ASP

Co je to objekt?

V jednom z minulých dílů jsem se zmínil o objektech. Takľe co to vlastně ten objekt je? Nejdříve se podíváme, jak ASP funguje. ASP má několik vestavěných funkcí, ale ani ty nedokáľou vąechno. Proto je ASP obohaceno jeątě o objekty. Ty se vyuľívají téměř na vąechno od prostého výpisu textu nebo proměnných přes zápis Cookies aľ po zjiątění IP adresy návątěvníka. Základními objekty, se kterými budeme pracovat, jsou ResponseRequest.

Co je metoda?

Metodou by se dal nazvat úkon, jímľ provádíme něco, co objekt umí. Například Response.Write. Response je zde objektem a Write je metodou, která svým názvem napovídá, ľe se jedná o výpis (angl. write = psát).

Response

Tento objekt se obecně pouľívá k vypsání nebo zapsání jakýchkoli informací. Například k výpisu textu či proměnné. A to takto:

<%
strText = „Ahoj“
Response.Write(strText)
Response.Write strText
%>

Jistě jste si vąimli, ľe jsem pouľil dva způsoby výpisu. Oba dva jsou správné a taky stejně fungují.

Request

Dá se říct, ľe tímto objektem něco získáváme (angl. request = poľadavek, dotaz, ľádost). Třeba k získání nějaké serverové proměnné. Namátkou vyberu třeba IP adresu návątěvníka:

<%
Response.Write(Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR"))
%>

Tímto končím dneąní díl a omlouvám se za zpoľdění, způsobené menąím problémem v databázi.

předchozí další


Související články

Komentáře (1)

 
čtvrtek, 2. srpna 2007 14:58:47

Škoda, žes' nepokračoval. Určitě by to cenu mělo.

K tomuto článku již není možné přidávat komentáře.